Masker

materiaal onderzoek • deeg • massa • persona • CG Jung • time lapse

Wie zo opgaat in de rol van het masker, zal van de eigen natuur vervreemd worden. Met als gevolg dat het masker niet langer vrijheid biedt maar in tegenstelling als een gevangenis zal gaan fungeren.

De reden dat ik deeg heb gekozen als materiaal, was omdat deeg leeft. De overlap in mijn experimenten zijn het onderzoek naar verandering in massa in combinatie met tijd.

In dit onderzoek naar ‘Deeg als vervormende massa’ is het deeg een metafoor voor de individu in onze samenleving. De Zwitserse arts en psycholoog Carl Gustav Jung had het over de vorming van onze persoonlijkheid en daarmee over de indruk die iemand op de buitenwereld maakt. De persona – een oud-Grieks woord dat ‘masker’ betekende – is de façade die een persoon toont aan de buitenwereld. Dit heeft als functie om een goede indruk te maken zodat de sociale omgang soepel verloopt. Iedereen heeft en gebruikt maskers.

Een aantal problemen in de huidige samenleving wordt toegeschreven aan de individualisering, zoals de afname van sociale cohesie. Dit heeft als gevolg dat sommige mensen niet juist met hun maskers omgaan waardoor het masker zal gaan knellen. Wie zo opgaat in de rol van het masker, zal van de eigen natuur vervreemd worden. Met als gevolg dat het masker niet langer vrijheid biedt maar in tegenstelling als een gevangenis zal gaan fungeren.

Door middel van een time-lapse probeer ik te laten zien hoe een persoon kan veranderen, hoe het zich anders kan voordoen dan de werkelijkheid, hoe dit keer op keer anders uitpakt. En bovendien, hoe de invloed van de omgeving en omstandigheden hierin meespeelt. Na het rijzen doet de uitdroging zijn intrede. De massa krimpt weer wat in en er ontstaan barsten, het fundament wordt langzaam meer waarneembaar.

De laatste stap is het oppeuzelen van het eigen masker. Doordat ik het in mezelf opneem, kan ik hier afstand van nemen en het masker voorgoed afdoen. Dit gaat in stappen, vergelijkbaar met het rouwproces. Eerst is er de ontkenning, vervolgens wordt men boos. Dan komt er een ommezwaai hier zal men een uitdagende houding aannemen waarna er gestreden en overwonnen wordt. De overwinning gaat gepaard met een opgeruimde gevoel van trots.