hetero-handboek

critical studies • kinderboeken serie • handboek • dominante cultuur • stereotypering

samenwerking met Alexandra Smorenberg (illustraties)

In Hoe word ik een echte… word in een serie van vier kinderboeken kritiek geleverd op het dominante wereldbeeld van stereotypering. De delen bestaan uit blank, hetero, man en carrièremaker, waarin we eigenlijk maar één stereotype beschrijven; het ideaal van onze Westerse samenleving.

Het is geen kritiek op stereotypering an sich, maar wel op de manier hoe wij die onze kinderen aanleren.

Door het zwart-wit beeld dat we onze kinderen vanaf dag één van de geboorte meegeven leren wij ze te moeten kiezen. Een ideaal die niet meer bij deze tijd hoort en waardoor er geen vrijheid lijkt te bestaan tot overlap of schommelingen.

Door de uitstraling van het kinderboek en de subtiele manier van tekst en beeld gebruik, gaat de lezer zich pas na een paar bladzijden afvragen wat er gebeurd; hier klopt iets niet. Het besef dat de boeken een parodie zijn en als kritiek moet worden gezien in plaats van een kinderboekenserie dringt langzaam maar zeker door. Met als resultaat dat de lezer achterblijft met vragen over de manier hoe wij onze kinderen opvoeden volgens een stereotype systeem.